Servisní smlouvy

Servisní smlouvy Roland DG Care

Nehody se stávají zejména tehdy, když je nejméně čekáte. Nemůžete jim zcela zabránit, ale můžete se ochránit proti nákladům, které jsou s nimi spojeny.

Servisní smlouvy v rámci programu Roland DG Care Vaše tiskové nebo kombinované plotry Roland velmi dobře ochrání. Díky těmto servisním balíčkům se nemusíte bát nenadálých nákladů. Pokud při koupi stroje uzavřete některou z těchto servisních smluv, získáte základní dobu servisní podpory dva roky a volitelně si můžete zajistit servisní podporu i po tomto období maximálně na pět let od data nákupu stroje. Pokud kupujete stroj na leasing, můžete se rozhodnout pro servisní podporu Roland DG Care po dobu trvání leasingové smlouvy.

Poznámka: Tyto servisní smlouvy můžete uzavřít pouze když používáte originální inkousty Roland.

Můžete volit mezi dvěma servisními balíčky: Silver Care a Gold Care.

SILVER CARE

Servisní balíček Silver Care pokrývá pololetní údržbu Vašeho stroje a všechny opravy. Je zahrnuta i limitovaná výměna tiskových hlav*. Poškozené součástky jsou vyměňovány zdarma, fakturuje se pouze pracovní čas a dopravní náklady technika.

GOLD CARE

Servisní balíček Gold Care poskytuje nejrozsáhlejší servisní podporu. Pokrývá všechny servisní zásahy jako balíček Silver Care a navíc je kryto poškození tiskových hlav.

* Limitovaná výměna znamená, že tiskové hlavy budu vyměněny, pokud přestanou fungovat následkem běžného opotřebení, ne však, pokud bylo poškození způsobeno nesprávným používáním stroje nebo kontaktem tiskové hlavy s materiálem.


Max warranty

Záruka prodloužená o jeden rok pro Váš tiskový nebo kombinovaný plotr.

Záruka MAX Warranty se vztahuje na hardware a na tiskové hlavy, pokud k poruše dojde v rámci životnosti tiskové hlavy, tj. 6 miliard kapek. Záruka nezahrnuje práci a cestovní náklady, které jsou zahrnuty v nákladech na údržbu. S MAX Warranty můžete rozšířit záruční dobu Vašeho tiskového plotru nebo kombinovaného (print&cut) plotru Roland. Pokud používáte ve svém stroji výhradně inkousty ROLAND ECO-SOL MAX, máte nárok na prodlouženou záruku na dva roky.

Pro využití záruky MAX Warranty je třeba dodržet zejména tyto podmínky:

  • Koupit stroj a dále pak nakupovat inkoust od autorizovaného dealera Roland.
  • Přesně dodržovat plán údržby pro stroje Roland. Tento plán předpokládá provedení údržby každého půl roku. o Údržba musí být provedena autorizovaným servisním střediskem Roland.
  • Ve stroji musí být používány pouze inkousty ROLAND ECO-SOL MAX, nakoupené u autorizovaného dealera Roland.
  • Nákup stroje po 1. květnu 2009. Výjimka: Pokud jste koupili Váš stroj Roland v období mezi 1. prosincem 2008 a 30. dubnem 2009, můžete záruku MAX Warranty také využít. Musíte však prokázat, že na stroji byla prováděna autorizovaným servisním střediskem Roland údržba každých šest měsíců po nákupu stroje.