Manufacturer
Selection by the parameters

Machine type

Ink type

Machine width

PreTreater Pro

Automatický penetrační stroj určený k nanášení penetrační kapaliny před tiskem na textil.

polyprint Texjet NG120/130/140

Výkonné produkční tiskárny na bavlněný kusový textil včetně podpory DTF fólií